Wednesday, June 25, 2014

Akhlak Wanita Muslimah

Oleh : Ummu Ilyas

Seorang wanita muslimah hendaknya memiliki akhlak yang terpuji, yang terlahir dari dalam hati yang bersih. Karena wanita terbaik adalah perhiasan yang terindah. Sebagaimana yang diungkapkan dalam hadits Rosululloh Sholallahu’alaihi wasalam:

”Dunia adalah tempat kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia ialah  istri yang sholihah.” (HR. Muslim no 797 ).

Begitulah Rosulullah Sholallahu’alaihi wasalam menggambarkan. Diantara akhlak muslimah yang harus dimiliki yakni:

1. Khusnul khuluk
Seorang muslimah hendaknya memiliki sifat khusnul khuluk (berperilaku baik) karena sifat ini merupakan salah satu dari sifat-sifat kenabian. Allah Subhanahu wata’ala memuji Nabi Muhammad dengan ayat yang menghimpun segala kemuliaan. Maka Allah Subhanahu wata’ala berfirman :

”Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (QS. Al-Qalam:4).

Karena sifat ini akan memasukan seseorang kedalam syurga. Sebagaimana sabda Rosululloh Sholallahu’alaihi wasalam:

“Yang paling banyak memasukan manusia kedalam syurga, adalah taqwa kepada Allah dan khusnul khuluk (berperilaku baik).” (HR. Tirmidzi dan Al Hakim).

2. Malu
Selain itu yang harus dimiliki oleh seorang muslimah yaitu rasa malu, karena jika seseorang tidak memiliki rasa malu maka akan berbuat sekehendak hatinya sebagaimana Rosulullah Sholallahu’alaihi wasalam  bersabda:

“Sesungguhnya  salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah Apabila kamu tidak memiliki rasa malu berbuatlah apa saja yang kau suka” (HR. Bukhari No.6120)

Malu di sini adalah akhlak yang mendorong seseorang meninggalkan hal-hal yang tercela, sehingga seseorang itu mampu untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang (dosa dan maksiat).
Sebagaimana Rosulullah Sholallahu’alaih wasalam bersabda:

“Rasa malu hanya akan mendatangkan kebaikan” (HR. Bukhori, no.6117)

3. Qona’ah
Sifat selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang muslimah ialah qona’ah. Qona’ah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah diusahakan serta menjauhi dari rasa tidak puas. Melalui qona'ah seorang muslimah akan memiliki pendirian rela dengan yang Allah takdirkan. Seorang muslimah yang memiliki sifat qona’ah maka hatinya akan tenteram, berlapang dada dan bebas dari keserakahan serta menguatkan batinnya akan pertolongan Allah Subhanahu Wata’ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wata’ala:

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (QS. Al-Mulk:2)

Mudah-mudahan kita sebagai muslimah dapat membangun sifat-sifat ini yang nantinya akan menghantarkan kita kepada syurganya Allah Ta’ala. Wallahu’alam.

No comments:

Post a Comment